Aktiemäklare om aktier och analyser

aktiemaklare

Viken investeringsstrategi har du för dina aktier 2017?

Den här sajten handlar om aktiehandel och vi skriver om aktiemäklare, fondmäklare, finansiella tips och om kapitalförvaltning.  Läs mer hur du kan maximera avkastningen på investeringar för olika risknivåer och vad som är viktigt att tänka på. Vi jämför olika aktiemäklare och näthandlare var det är lägst courtage och bloggar om investeringsalternativ på både kort sikt och långsiktig nivå. Läs mer om olika courtage mm

Vad händer på aktiemarknaden under 2017

Aktiemarknaden för 2017 har börjat positivt och osäkerheten är hög efter presidentval och den ökade kritiken mot globaliseringen. USA har avviserat att de kommer satsa stora mängder pengar på infrastruktursatsningar och en ny deal med Storbritannien. Världsindex för globala aktier MSCI AC World steg 2,37% under december och med 6,76% under hela 2016. Andra viktiga index är  S&P 500 USA, Hang Seng Kina, MSCI Europé och Råvaruindexet, Dow Jones Commodity Index.

Risker 2017

Under de senaste åren har den globala makro miljön dominerats av begränsad global tillväxt och en förväntan om att räntorna kommer ligga lågt. Politiska omvälvningar och populistiska rörelser innebär att osäkerhet ökar över hela världen, tillsammans med rädsla över den monetära och finansiella politik som förs av centralbankerna.

Men aktiemarknaderna steg i slutet av 2016 och under det första halvåret 2017 och nu börjar investerare känna av effekterna av en lägre avkastning runt omkring i världen.Det finns flera olika risker förknippade med olika investeringsstrategier. Förändringar i makroekonomiska faktorer som räntenivåer, inflationsnivåer, teknik utveckling och digitalisering påverkar de flesta företag. Marknadsrörelserna är ofta svåra att förutse och prisförändringar är volatila.

Exempel på risker som finns på aktiemarknaden:

  • Geopolitiska risker
  • Ränteförändringar
  • Kreditrisker
  • Likviditetsrisker
  • Politiska risker kring obligationer
  • Valutarisker
  • Cybersecurity risker