Aktiemäklare om värdepapper, aktier och analyser

Viken investeringsstrategi har du för dina aktier 2018?

Den här sajten handlar om aktiehandel och vi skriver om aktiemäklare, fondmäklare, finansiella tips och om kapitalförvaltning.  Läs mer hur du kan maximera avkastningen på investeringar för olika risknivåer och vad som är viktigt att tänka på. Vi jämför olika aktiemäklare och näthandlare var det är lägst courtage och bloggar om investeringsalternativ på både kort sikt och långsiktig nivå. Läs mer om olika courtage mm

Vad hände på aktiemarknaden och placeringar under 2017

Aktiemarknaden 2017 har gått extremt positivt trots osäkerheten kring Trumps presidentskap och den ökade kritiken mot globaliseringen. Portföljen som vi själva förvaltat har stigit med 136,83% under 2017 vilket mycket beror på satsningarna i Hansamedical, Net gaming Europe och Bitcoin XBT.

Under större delen av 2017 expanderade den globala ekonomin generellt, vilket återspeglar tillväxt i både utvecklade och framväxande marknadsekonomier. I USA fortsatte den ekonomiska återhämtningen och Euro områdets ekonomier stärktes även om inflationsmåtten var fortsatt dämpade. I Asien upplevde Japan en stark tillväxt, stärkt av sin export, medan Kina växte kraftigt, delvis på grund av den globala återhämtningen och pga politiska förändringar. Under det senaste året har vi sett  hur digitala valutor som Bitcoin har ökat mycket kraftigt i värde och lockar till sig  investerare.

Vad händer på aktiemarknaden och placeringar under 2018

Vi verkar gå från en miljö av allmänt lägre ekonomisk tillväxt till en med starkare global tillväxt och stramare arbetsmarknad. En annan trend är att centralbankerna rör sig bort från den alltför expansiva penningpolitiken – en politik som har dämpat volatiliteten på marknaden.

Ett stort geopolitiskt skifte håller på att ske i Saudarabien vilket kan påverka oljepriset då USA fått minskad roll och Kina och Ryssland blivit allt starkare aktörer. Om oljepriset skulle öka påverkar det världens marknader och även USA dollarn. Läs mer

Credit Suisse 2018 prognos för aktiemarknaden förutspår stor tvåsiffriga ökningar och deras prognos på S & P 500 stiger 13 procent vid årsskiftet 2018.
Våra marknaden åsikter grundar sig på en stödjande ekonomiska bakgrund, med godartad konjunkturdämpande risker och en pickup i kortsiktiga indikatorer”, skrev strateg Jonathan Golub den 10:e oktober 2017.


Viktiga traditionella index för världsmarknaden

 • Världsindex för globala aktier MSCI AC World
 • S&P 500 USA
 • Hang Seng Kina
 • MSCI Europé
 • Råvaruindexet (Dow Jones Commodity Index)

Världens finansmarknader och nya branscher och index att ha koll på för den nya ekonomin

På den finansiella marknaden handlar människor med olika tillgångar baserat på ett system av utbud och efterfrågan. Marknaden är den totala summan av alla möjliga köpare och säljare. . Vi kan urskilja olika typer av marknader baserat på större tillgångsslag som kan köpas eller säljas. Valutor handlas genom mäklare på valutamarknaden även känd som Forex. Aktier och index handlas via börserna.

Futures handlas genom Future exchanges. Kryptovalutor handlas genom specialiserade kryptovalutor börser. Obligationer handlas via en OTC-marknad och Contracts for Difference (CFDn) och huvudsakligen genom mäklare.

Nya index

 • Fintech
 • Cleanpower
 • Smart Transportation och självgående fordon
 • Ny teknik som wearables och drönarteknik

Vi ser ökade risker 2018

Under de senaste åren har den globala makro miljön dominerats av begränsad global tillväxt och en förväntan om att räntorna kommer ligga lågt men stiga på sikt. Politiska omvälvningar och populistiska rörelser innebär att osäkerhet ökar över hela världen, tillsammans med rädsla över den monetära och finansiella politik som förs av centralbankerna.

Skräckindexet vilket mäts med VIX-indexet ligger på rekordlåga nivåer vilket är oroande. VIX mäter volatiliteten. Det finns en relationen med guld, men numera är det ett mycket starkare samband med Bitcoin som digital valuta vid global turbulens.
Sedan 1 maj 2017 till oktober 2017 har vi haft fyra märkbara ökningar i volatilitet. Bitcoin har svarat mer snabbt än guldpriset och också ökat betydligt mer i värde under perioden.

Det finns flera olika risker förknippade med olika investeringsstrategier. Förändringar i makroekonomiska faktorer som räntenivåer, inflationsnivåer, teknik utveckling och digitalisering påverkar de flesta företag. Marknadsrörelserna är ofta svåra att förutse och prisförändringar är volatila.

Exempel på risker som finns på aktiemarknaden:

 • Geopolitiska risker
 • Ränteförändringar
 • Kreditrisker
 • Likviditetsrisker
 • Politiska risker kring obligationer
 • Valutarisker
 • Cybersecurity risker