Aktiemäklare om värdepapper, aktier och analyser

Viken investeringsstrategi har du för dina aktier 2019?

Den här sajten handlar om aktiehandel och vi skriver om aktiemäklare, fondmäklare, finansiella tips och om kapitalförvaltning. Läs mer hur du kan maximera avkastningen på investeringar för olika risknivåer och vad som är viktigt att tänka på. Vi jämför olika aktiemäklare och näthandlare var det är lägst courtage och bloggar om investeringsalternativ på både kort sikt och långsiktig nivå. Läs mer om olika courtage mm

Var det finns möjligheter för investerare de närmsta månaderna

Investerare har blivit allt mer nervösa. Det är goda skäl att tänka på risker vid höga värderingarna eller om det blir ökade handelshinder. När räntorna stiger finns det risk för att åtstramning kan ske mycket snabbt.

Vad händer på aktiemarknaden och placeringar under 2019

Vi verkar gå från en miljö av allmänt lägre ekonomisk tillväxt och svagare global tillväxt och stramare arbetsmarknad. En annan trend är att centralbankerna rör sig bort från den alltför expansiva penningpolitiken – en politik som har dämpat volatiliteten på marknaden.

Ett stort geopolitiskt skifte håller på att där framförallt USA blir mer protektionisiskt vilket Europa troligtvis kommer svara på. Vad som händer i Saudarabien kan påverka oljepriset då USA fått minskad roll och Kina och Ryssland blivit allt starkare aktörer. Om oljepriset skulle öka påverkar det världens marknader och även USA dollarn. Läs mer

Credit Suisse 2019 prognos för aktiemarknaden som släpptes i september är mycket positiv för S&P 500-index,


Viktiga traditionella index för världsmarknaden

 • Världsindex för globala aktier MSCI AC World
 • S&P 500 USA
 • Hang Seng Kina
 • MSCI Europé
 • Råvaruindexet (Dow Jones Commodity Index)

Världens finansmarknader och nya branscher och index att ha koll på för den nya ekonomin

På den finansiella marknaden handlar människor med olika tillgångar baserat på ett system av utbud och efterfrågan. Marknaden är den totala summan av alla möjliga köpare och säljare. . Vi kan urskilja olika typer av marknader baserat på större tillgångsslag som kan köpas eller säljas. Valutor handlas genom mäklare på valutamarknaden även känd som Forex. Aktier och index handlas via börserna.

Futures handlas genom Future exchanges. Kryptovalutor handlas genom specialiserade kryptovalutor börser. Obligationer handlas via en OTC-marknad och Contracts for Difference (CFDn) och huvudsakligen genom mäklare.

Nya index

 • Fintech
 • Cleanpower
 • Smart Transportation och självgående fordon
 • Ny teknik som wearables och drönarteknik

Vi ser ökade risker 2019

Under de senaste åren har den globala makro miljön dominerats av begränsad global tillväxt och en förväntan om att räntorna kommer ligga lågt men stiga på sikt. Politiska omvälvningar och populistiska rörelser innebär att osäkerhet ökar över hela världen, tillsammans med rädsla över den monetära och finansiella politik som förs av centralbankerna.

Skräckindexet vilket mäts med VIX-indexet har nästan dubblerats under 2018. VIX mäter volatiliteten.

Det finns flera olika risker förknippade med olika investeringsstrategier. Förändringar i makroekonomiska faktorer som räntenivåer, inflationsnivåer, teknik utveckling och digitalisering påverkar de flesta företag. Marknadsrörelserna är ofta svåra att förutse och prisförändringar är volatila.

Exempel på risker som finns på aktiemarknaden:

 • Geopolitiska risker och handelskrig
 • Ränteförändringar
 • Kreditrisker
 • Likviditetsrisker
 • Politiska risker kring obligationer
 • Valutarisker
 • Cybersecurity risker