Aktiemäklare

Aktiemäklare i Sverige

En aktiemäklare säljer aktier eller andra finansiella värdepapper på uppdrag åt en kund och är fondkommissionär som fått tillstånd av Finansinspektionen. En fondkommissionör är en specialiserad aktiehandlare för handel med värdepapper.

De tar vanligtvis ut ett courtage för sina tjänster. Man skiljer mellan vanliga aktiemäklare, förvaltande aktiemäklare som har hand om klientens portfölj och rådgivande aktiemäklare. Det finns flera mäklarfirmor med analytiker som vänder sig till större placerare. Enbart private banking omsatte 600 miljarder kronor i Sverige 2012 och de har olika tjänster och produkter som vänder sig till 80 000 private banking kunder eller mot någon institution. (Källa Karlöf Consulting)

Olika typer av aktörer:

 • Market Makers: En likviditetsgarant är en finansiell aktör som ställer ut en köp- och en säljkurs för en finansiell tillgång eller en råvara. Likviditetsgaranten gör vinst på skillnaden mellan köp- och säljkurs samtidigt som likviditeten i tillgången hela tiden är garanterad.
 • Arbitrageurs: En investerare som drar nytta av pris ineffektivitet på marknaden. Arbitrage innebär att man köper på en marknad och samtidigt säljer i en annan, och tjänar pengar på de temporära skillnaderna.
 • Saletraders
 • Nätmäklare exempelvis Avanza

Olika funktioner som är viktiga vid aktiehandel är riskmanagement och pricing and volatility management.

Värdepappersbolag
”Inom beteckningen värdepappersbolag ryms ett flertal verksamheter som kräver tillstånd från Finansinspektionen. Hit hör exempelvis investeringsrådgivning, ordermottagning, diskretionär portföljförvaltning, viss corporate finance-verksamhet och att driva börs eller handelsplattform. FI granskar värdepappersbolagens organisation, verksamhet, finansiella ställning och uppförande mot kunderna. FI kan ingripa mot företag som bryter mot reglerna.” Du hittar värdepappersbolagen på FI:s företagsregister.

[table “” not found /]

 

Fondkommissionärer

En fondkommissionär är en bank eller fondkommissionsbolag som fått tillstånd att handla för annans räkning i eget namn.

 • Fondbolag
 • AMF
 • Catella fonder
 • DNB
 • Evli
 • Fidelity
 • Gladiator (Max Mitteregger)
 • Didner & Gerge (Henrik Didner, Adam Gerge)
 • Monyx
 • Skagen

Internetmäklare

Hos internetmäklarna kan du köpa aktier direkt men du kan även handla investeringsprodukter genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto.

De olika nätmäklarna satsar också på en enklare form av private banking.

 • Avanza – gratis att skaffa konto och från 9 kronor/order och lägst pris på mäklartjänster.
  Courtage: 0,034 – 0,150 %
  Minicourtage: 7 – 99 kr
 • Nordnet
  Courtage: 0,034 – 0,150 %
  Minicourtage: 39 – 99 kr
 • Nordnetdirekt
 • Citifirst
 • Aktieinvest
  Courtage: 0,055 – 0,130 %
  Minicourtage: 39 – 99 kr
 • Skandia
 • Länsförsäkringar
 • Nordea
  Minicourtage: 59 – 99 kr
 • Saxo bank
 • Swedbank
  Courtage: 0,030 – 0,090 %
  Minicourtage: 59 – 99 kr
 • Mangold
  Courtage: 0,035 – 0,100 %
  Minicourtage: 49 – 99 kr

 

Storbankerna och deras kapitalförvaltning

Hos många av storbankerna kan du köpa investeringsprodukter och de agerar även som fondkommissionärer. Inom wealth management så ingår private banking och asset management.

De 5 stora bankerna i Sverige är:

 • Swedbank
 • SE-banken
 • Nordea
 • Handelsbanken Capitalmarkets
  Courtage: 0,090 %
  Minicourtage: 99 kr
 • Danske Bank & Danske Invest

 

Interdealers

Interdealers är mäklare som handlar mellan större marknadsaktörer, varav de flesta är banker och de handlar med allt från statsobligationer till över-the-counter (OTC)-derivat.
Exempelvis på interdealers är Londonbaserade ICAP, Tullett Prebon, Tradition och BGC Partners. Fördelarna med internet dealers är att de ger bankerna anonymitet när de vill köpa eller sälja större positioner.