Algoritmisk handel (högfrekvenshandel) och artificiell intelligens inom aktieanalys

Inom matematik och datavetenskap innebär en algoritm en process för beräkningar som används för uträkningar, dataprocesser och automatiska beräkningar. En algoritm är en specifik uppsättning väldefinierade instruktioner.

Algoritmisk handel eller högfrekvenshandel (engelska begrepp ”High-frequency trading”, ”Black Box Trading” eller ”Algo-trading”) handlar om att sköta handel med hjälp av algoritmer och som används för att läsa aktiviteten på marknaden och köpa och sälja värdepapper i bråkdelar av sekunder.

Tradern håller konstant koll över händelserna i finansmarknaden, identifiera lönsamma affärer, investera eller sälja i samma ögonblick som att handeln blir olönsam. En del hävdar att innebär fördelar som större likviditet och lägre kostnader på marknaden. Kritiker däremot hävdar att det har skapat en ojämn spelplan där de snabbaste maskinerna och de minst reglerade aktörer kan manipulera handeln.

Viktiga faktorer för programvaran

Många som handlar på aktiemarknaden vill ha agila system som är snabbt utvecklade men ofta har buggar när man får nya krav.

Krav på programvara inom aktiehandel

 • Snabbhet och reaktionstid
 • Bra och enkla gränssnitt
 • Support

Vid HFT används robotar som är extremt snabba som snappar upp olika indikatorer och tom kan lägga en order och höja priset när de ser att en order läggs från en stor aktör. Analysen sker direkt och genom att vara snabbare än andra aktörer syftar handeln till bättre affärer. För större aktörer blir det viktigt att lägga ordrar till olika marknadsplatser så att de kommer fram till datacenter vid samma tidpunkt. Avancerade handelsplattformar är en förutsättning för HFT där det även ingår risk-filter och det finns en ny börs som IEX (grundat av Brad Katsuyma) som har infört farthinder. Vi kommer också se en trend att utöver HFT kommer allt mer finansiellhandel bli algoritmisk och använda artificiell intelligens i sina beräkningsmodeller.

Definitionen av High Frequency trading enligt SEC:

”HFT use ultrafast computers and improved market linkages both to make an take liquidity across and between venues.”

Den algoritmiska handeln har ökat i betydelse i och med datorerna blir bättre på att analysera marknadsbeteenden. Algoritmisk handel kallas även för robothandel eller automatiserad börshandel.

Ofta sätter man servrarna nära marknadsplatserna så att man kan vinna tid gentemot de traditionella spelarna. I en artikel i the Economist anges det att man räknar med att ungefär hälften av all handel sker med algoritmisk handel. HTF handel har fått massiv kritik av författare som Michael Lewis som i sin bok ”Flash Boys: A Wall Street Revolt” undersökt högfrekvensmarknaden och går så långt att säga att Wall Street är ett riggat spel.

Teknikföretag som har plattformar för HFT

Teknikföretag som arbetar med algoritmisk handel.

 • Fixnetix Ltd iX-eCute
 • Arthatech (fd Artha Financial Technology)
 • Raptor från konsultbolaget Fusion system
 • Ullink eller Fidessa.
 • Orc Group är ett svenskt företag som utvecklar program som Orc Liquidator för börshandel med derivatinstrument.
  Företaget ägs av Cidron Delfi som även äger tradingplattformen Tbricks och kontrolleras genom Nordic Capital.

Internationella företag som arbetar med algoritmisk handel

Exempel på företag som arbetar med algoritmisk handel.

 • Rapi data (köpt av Nasdaq OMX)
 • Front Office Data & Analysis
 • Alpha Flash – snabba företagsnyheter
 • Aitegroup
 • Spread Networks (höghastighetskablar)

I Sverige har vi Pan Capital som benämns robothandlarföretag som kontrollerar onoterade Sedarec.

I princip kan man programmera en robot eller bot att plocka fram information i realtid och analysera datat efter de algoritmer som sätts upp. Det innebär att du exempelvis kan skrapa ett konkurrentpris och alltid ligga högre eller att du kan ligga och bevaka en marknadssignal snabbare än dina konkurrenter.

Metoder som används

De vanligaste strategierna för algoritmisk handel följer trender som rörliga medelvärden, channel breakouts, prisförändringar och tekniska indikatorer.
I teorin skiljer man mellan högfrekvenshandel och exekveringsalgoritmer. Enklare program sk botar kan användas för att reagera på ett visst mönster – det går tex att ha ”listeners” som lyssnar av pressreleaser och agerar på vissa ord. Många program som används är propretiära men det finns även billiga program som kan användas för att bygga sk botar.

Robotar används inte bara för att analysera marknaden utan de kan också användas genom artificiell intelligens och i stort sett skriva ekonominyheter genom att analysera rådata och göra analysen i realtid.

Kritik mot Dark pool trading

Kritiken mot high frequency trading har ökat och myndigheterna har blivit mer observanta. I USA har myndigheter stämt Barclay för att ha gett HTF traders som använt ”dark pool-trading” fördelar gentemot institutionella investerare.

 • ”Quote Stuffing” En taktik för snabbt in och återkalla stora order i ett försök att översvämma marknaden och lura konkurrenter.
 • ”Last minute withdrawal” tekniker
 • ”Frontning av ordrar” – ordrar läggs utan avsikt att handla

 

Läs mer:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Algoritmisk_handel
Michael Lewis ”Flash boys” som menar att aktiemarknaden manipuleras.
Finansinspektionens rapport om högfrekvenshandel