WordPress databasfel: [Table 'rtky85e_yoast_indexable' already exists]
CREATE TABLE `rtky85e_yoast_indexable` ( `id` int(11) UNSIGNED auto_increment NOT NULL, `permalink` mediumtext, `permalink_hash` varchar(191), `object_id` int(11) UNSIGNED, `object_type` varchar(32) NOT NULL, `object_sub_type` varchar(32), `author_id` int(11) UNSIGNED, `post_parent` int(11) UNSIGNED, `title` varchar(191), `description` text, `breadcrumb_title` varchar(191), `post_status` varchar(191), `is_public` tinyint(1), `is_protected` tinyint(1) DEFAULT '0', `has_public_posts` tinyint(1), `number_of_pages` int(11) UNSIGNED, `canonical` mediumtext, `primary_focus_keyword` varchar(191), `primary_focus_keyword_score` int(3), `readability_score` int(3), `is_cornerstone` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_noindex` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_nofollow` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_noarchive` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_noimageindex` tinyint(1) DEFAULT '0', `is_robots_nosnippet` tinyint(1) DEFAULT '0', `twitter_title` varchar(191), `twitter_image` mediumtext, `twitter_description` mediumtext, `twitter_image_id` varchar(191), `twitter_image_source` varchar(191), `open_graph_title` varchar(191), `open_graph_description` mediumtext, `open_graph_image` mediumtext, `open_graph_image_id` varchar(191), `open_graph_image_source` varchar(191), `open_graph_image_meta` text, `link_count` int(11), `incoming_link_count` int(11), `prominent_words_version` int(11) UNSIGNED, PRIMARY KEY (`id`)) DEFAULT CHARSET=utf8;

Aktiemarknad - läs artiklar om aktiemarknaden

Browsing: Aktiemarknad

Om aktiemarknaden, finansiella nyheter och aktietips

Aktieanalys Canslim metoden
0

CAN SLIM Metoden

Den amerikanska föreningen för enskilda investerare kallas CAN SLIM (C-A-N-S-L-I-M eller CANSLIM)  som var en framgångsrik…