Orderläggning och aktieanalys

Orderläggningen på aktiehandeln har förändrats under 2000-talet. Spreaden är skillnaden mellan en bästa köp-och en säljkurs. Vad som också är viktigt är hur stora volymer man kan handla inom den angivna spreaden dvs marknadens djup utan att förändra det bästa priset.

Numera är det en fragmenterad handel med mycket snabb omsättning i handeln. Det sker även en algoritm baserad handel genom datorer och då blir hastigheten viktigare som parametrar. Exempelvis flyttas servrar närmare marknadsplatsen.

Några begrepp inom aktiehandeln:

  • DMA (Direct Market Access) – en term som används inom finansiella marknader för att beskriva handelsplattformar där man handlar med orderboken och vilket ger direkt tillgång till marknaden. DMA kombineras ofta med algoritmisk handel.
  • MiFID
  • Best X
  • Smart order routing (SOR)
  • Order routing
  • Prop strategier
  • Pegged orders
  • Direct orders

Handel i mindre företag som handlas på Aktietorget:
När man handlar i mindre företag på Aktietorget bör man tänka på att otillbörlig marknadspåverkan och att instituten och mäklarna har en roll kring affären. Det finns olika regelverk exempelvis pekar Aktietorget medlemsavtal på NMRs regler om orderläggning.