De största finansskandalerna på finansmarknaderna

aktiemäklartomtar

aktiemäklartomtar

Bland börsspekulanterna brukar man urskilja två grupper: haussister och baissister. Om ett värdepapper har för låg kurs agerar haussespekulanterna och köper en så pass del värdepapper som är ekonomiskt motiverat. Spekulation á la baisse innebär motsatsen.

Med fler tillgångar som kontrolleras av färre chefer, där många troligen använder liknande modeller och investeringsstrategier, finns det en ökad risk för liknande
beteende, särskilt när marknaden skiftar eller viktigt ny information framkommer.

Spekulation och finansskandaler

Inom många aktiemäklare och hedgefonder är det vanligt med insiderspekulation. Reglerna om insiderhandel är mycket vaga och handlar om tolkningar. SEC regel 10b-5 reglerar insideraffärer i USA och utesluter handel om man har insiderinformation.

Dokument utifrån har en dokumentär ”att fånga en finanshaj” om Steven Cohens affärer och hedgefonder som SAC Capital och Galleon som utreds av FBI. I dokumentären spekuleras hur förvaltarna hade ett informationsövertag över andra aktörer eftersom de betalade enorma arvoden och hur FBI jagade och avlyssnade handlarna från 2007.

charles-ponzi

Bild: Charles Ponzi

Storsvindlarna. Det har skett flera finansskandaler under historien

Det finns flera storsvindlare och finansskandaler som har inneburit att banker har gått omkull.

 • The ”South Sea Bubble” 1720- talet har kallats årtusendets största finansskandal och huvudman var Sir John Blunt som skulle komma att kallas ”alla brittiska bedragares fader”.
 • Nathan Rotschild familjegeniet som föddes i Frankfurt 1777 och hamnade i England 1798 och började spekulera på börsen i samband med slaget vid Waterloo som i samma sekund visste att Napoleon fallit tog sig till England och började kasta pengar på marknden och såg dem falla på marknaden samtidigt som han använde hemliga agenter som köpte upp aktierna. Den dagen tjänade han 1 miljon pund sterling och därmed var han börsens herre och den som hade hand om praktiskt alla europeiska statslån. Under 1820-talet kom han i konflikt med Bank of England och tog hem spelet och räddade Bank of England 1825 ur finanskrisen.
 • Siri Thunström ”börsdrottningen” som avslöjades 1919 och som verkade från en lyxsvit på Grand Hotel med direkttelefon till börshuset flyttade hon pengar mellan bankerna och levede på kredit.
 • Charles Ponzi som ”uppfann” ponzi bedrägeriet som är en form av pyramidspel
 • Investors Overseas Services svindlade 3 miljarder dollar under 1960 och 70-talen av Bernard Cornfeld och Edward Cowett.
 • En aktiemäklare i schweiziska banken UPS anklagades i september 2012 för att ha förlorat över 15 miljarder kronor vilket ansets som Storbrittaniens största bankbedrägeri.
 • En tidigare känd mäklare är Nick Leeson som orsakde kollapsen av Barings Bank.
 • Bernhard ”Benie”  Madoff dömdes 2009 för sitt pyramidspel där 410 miljarder försvann. Madoff fick 150 års fängelse.
 • Jérome Kerviel svindlade storbanken Société Générale förluster på runt 45 miljarder kronor
 • Enron skandalen där USAs största energibolag gick i konkurs
 • Liborskandalen – hur traders riggade räntan 2012
 • Hur bankers manipulerade interest swap rates
 • Manipulation av guldpriset
 • Weavering Capital UK Ltd med Magnus Petersson som i Aftonbladet kallats Sveriges mini-Madoff satte sprätt på 5 miljarder. Bland de företag som investerade fanns Volvos pensionsstiftelse, PP Pension, Stena och Concordia Maritime.

Det finns flera böcker om storsvindare ”Liar”s Poker” av jorunalisten Michael Lewis .

 

Risker och bedrägerier inom finansvärlden:

Investeringsbedrägerier (även kallad courtage bedrägeri) inträffar när en rådgivare, en mäklarfirma, eller en börsmäklare ger råd till en klient mot regler och föreskrifter från exempelvis Finansinspektionen.
Tyvärr  riktar många av investerings bedragare in sig på äldre personer. Du ska aldrig skriva under något dokument utan närvaro av ett juridiskt ombud som du litar på. Majoriteten av bedrägliga företag använder det finstilta i sina kontrakt och avtal för att lura dig.

Det finns olika typer av risker inom finansvärlden

Kreditrisk: risken att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser.

Likviditetsrisk: risken att inte kunna klara sina betalningsförpliktelser
på grund av brist på likviditet.

Marknadsrisk:
 risken för förlust till följd av en ofördelaktig utveckling på
de finansiella marknaderna för huvudsakligen räntor, aktier och valutor.

Motpartsrisk:
 risken för att motparten i ett avtal inte kan fullgöra sina
åtaganden och förpliktelse

Länkar om spekulation och bedrägerier