Vad är en aktiemäklare?

Vad gör en aktiemäklare?

En aktiemäklare (värdepappersmäklare) köper och säljer värdepapper och aktier på uppdrag av privata investerare och institutionella kunder. Nästan all aktiehandel sker genom en fondkommissionär som ofta är anställda på bank eller mäklarfirma.

I Sverige har fondkommisionären (jur. värdepappersinstitutet) tillstånd hos finansinspektionen för att driva börshandel på uppdrag av kund. För sina tjänster tar en aktiemäklare betalt med priser och provision (courtage) som varierar mellan de olika mäklarföretagen.

Utvecklingen under 2012 åren har gått mot lägre courtageintäkter som har samband med den låga aktiviteten på aktimarknaden. Handelsbankens courtageintäkter sjönk tex under 2012 års första halvår med 20% till 864 miljoner kronor. Men lönerna bland aktiemäklare och värdepappersmäklare var i topp i Medlingsinstitutet årliga rapport 2013. Snittlönen för aktiemäklare ligger på 85 600 kronor per månad.

wealth management - vad gör en aktiemäklare
wealth management

Numera finns det knappt 20 mäklarfirmor inklusive storbankernas aktiemäklare. Många aktiemäklare har försvunnit inom branschen och media pratas om den stora aktiemäklardöden. Trots det finns det flera företag som har tjänster kring mer avancerade kapitalförvaltningar. Utöver det finns det fonder, fackförbund och försäkringsbolag som förvaltar mycket stora belopp via fonder och aktier.

Man skiljer mellan traders (exekverare), fondförvaltare och pop-trader som gör positionstagande ofta till en rörlig lön. Vanligtvis har de olika mandat och olika riskmandat.