Vad är smart beta?

0

Strategier för Smart Beta

Begreppet Smart Beta refererar till en uppsättning av systematisk investeringsstrategier som fokuserar på  olika förutbestämda kvantitativa urvalskriterier för att bygga en portfölj som i motsats till
traditionella index, som tenderar att enbart grunda sig på kriterier om aktiemarknadens kapitalisering. Smart beta är en kombination av alfa och beta strategier där man använder alternativa index.

Risker med Smart Beta

Det finns risker med smart beta som förmågan att fullt ut genomföra strategin modell – resultatet kanske inte tillräckligt motsvara modellen. Andra risker att investera i utländska marknader är politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Valutarisk – värdet av investeringar kan påverkas av svängningar i värdet av de lokala valutor mot svenska kronan.

Share.

About Author

Daniel Larsson är analytiker frilansskribent, civilekonom och skriver om wealth management, kryptovalutor, aktier och aktiehandel. Han äger företaget Expandtalk.se och expertområdet är inom digital marknadsföring inom techindustrin och cybersecurity som han jobbat med över 20 år.

Comments are closed.