Val av aktieplacering – hur du kan välja den bästa aktieplaceringen

Val av aktieplacering

Aktiemarknaden handlar till stor del ett spel om förväntningar. När du ska placera aktier finns det många faktorer som du behöver ta hänsyn till och det är viktigt att förstå siffrorna bakom affärerna för att lyckas. När man investerar långsiktigt väljer man företrädesvis företag med en god balans- och resultaträkning men som även har en hög direktavkastning. Ofta väljer man en typ av aktier exempelvis stora, medelstora eller mindre företag så att man inte jämför äpplen med päron utan likvärdiga bolag.

Det finns olika typer av strategier när man väljer aktieplacering

När du analyserar längre tidsserier går det att jämföra olika matematiska modeller där du exempelvis kan undersöka företagens intjäningsförmåga och trender och hur dessa överensstämmer med hur aktierna är prissatta.

Fokus på tillväxt: då väljer man att investera i aktier som har tillväxtpotential. Ofta handlar det om att hitta nystartade företag, mindre företag och företag som gör börsintroduceringar sk IPOs.

Fokus på värdet: då försöker man hitta aktier som är undervärderade och som har potential att utvecklas bättre än aktiekursen visar. En metod är att hitta företag som har lägre värdering än sina konkurrenter.

Inkomstorienterad placering: är en konservativ metod där man placerar i de största företagen som har en säker tillväxt eftersom de har en stor marknadsandel.

Defensiv placering: När man placerar i verksamheter som inte är konjunkturberoende som läkemedel- och livsmedelsföretag.

Offensiv placering: Högriskbranscher och cykliska branscher exempelvis råvarubranscher och verkstadsbolag.

Metoder som används

Det finns två grundläggande metoder handlare använder när de investerar på aktier, valutor och terminsmarknaden, vilka är:

 • Fundamental analys – ser på grundläggande ekonomiska fundamenta i företaget och dess miljö. Mycket fokus på balansräkningar mm
 • Teknisk analys – ser på prisförändringar

Beta-index strategier har fått stort utrymme på senare tid, vilket drivs av att man vill minska riskerna. Avkastningen genereras från en portfölj som baseras på den allmänna avkastningen, fundamentindex och low-volatility är de dominerande strategierna.

Investeringsmål

 • Högre avkastning än index
 • Kontroll av oönskade exponeringar eller att man startar önskvärda exponeringar
 • Högre Sharpekvot (sharperatio)

Övriga finansiella frågor som har betydelse för din placering

 • Syftet med aktieplaceringen – är det att få en årlig avkastning eller bevara kapitalets köpkraft
 • Hur ser affärsidén ut i den aktie som du tänker investera i?
 • Hur är företagets strategi kring kunder, anställda och produkter
 • Hur stort kapital som du kan placera
 • Hur länge du kan ha kapitalet budet
 • Vilken risk är du villig att ta
 • Hur är skattesituationen
 • Hur vinsten ut dvs hur ser resultaträkningen ut i de företag som du tänker investera i?
 • Hur ser balansräkningen ut i de företag som du tänker investera i?
 • Hur stor insynsfördel har nyckelpersoner i bolaget och investerar de i bolaget
 • Finns det några faktorer som är relevanta för investeringen
 • Behöver du skatteexpert eller juridisk hjälp
 • Har du några särskilda önskemål: exempelvis generationsskifte

Läs mer om olika KPI:er som är relevanta vid aktievärderingar.