Värdepappersinstitut

Värdepappersinstitut är ett samlingsbegrepp för värdepappersbolag och svenska kreditinstitut, dvs. banker och kreditmarknadsföretag. I Sverige är en förutsättning att bolagen har Finansinspektionens tillstånd att driva värdepappersrörelse, samt för utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i landet.

I Sverige ska värdepappersinstituten följa finansinspektionens författningssamling. Läs här