Aktieindexobligation

Vad är en aktieindexobligation?

En aktieindexobligation eller aktieobligation (equity-linked bond ) är ett exempel på en strukturerad placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen av ett aktieindex tex OMXS30 eller en bolagskorg med välkända bolag.

Aktieobligationerna kan ha olika inriktningar mot olika marknader som mot globala storbolag, emerging markets, cykliska bolag, läkemedel och aktieobligationer som vänder sig mot den svenska marknaden. Du bör välja en aktieobligation mot ett segment som du tror kommer öka i värde.

Aktieindexobligationer garanterar att du får tillbaka en viss summa vid löptidens slut och därför kallas aktieobligationer för en kapitalskyddande strukturprodukt. Ofta har de en chans på bra avkastning eftersom investeringen ofta är en blandning av optioner och obligationer. Aktieindexobligationerna marknadsförs med ord som ”säkert sparande” och ”garanti” men i verkligheten är villkoren minst sagt invecklade och de har även avgifter som tar på kapitalet.

Aktieobligationer har en löptid på tex 3 eller 4 år

Deltagandegraden visar hur stor del av den underliggande marknaden uppgång som du får ta del av och den kan vara större än 100%.

Risker med aktieindexobligationer

Flera finansiella aktörer marknadsför aktieindexobligation som en placering till låg risk. Du vet på förhand hur mycket du kan förlora av ditt kapital när du investerar i en aktieobligation och det finns ett minsta belopp som betalas tillbaka vid ett visst slutdatum. En del aktörer marknadsför aktieindexobligationen som ett sätt att säkra vinsten vilket är ett rätt tveksamt sätt att se på denna investering. Om du investerar i fonder som agerar globalt kan valutakursförändringar spela en stor roll utöver korgutvecklingen.

Deklaration av aktieindexobligation

Om du har löst in eller sålt aktieindexobligationer ska du ta upp avyttringen till beskattning i inkomstslaget kapital. Läs mer på skatteverkets webbplats här.