P/E-tal

Genomsnttliga P/E-tal på olika marknader

P/E-talet (eng. Price/earnings) visar relationen mellan aktiens börskurs och vinsten per aktie och är ett av de mest använda nyckeltalen när man jämför bolag i samma bransch. Vinsten är nettovinsten efter skatt delat med det genomsnittliga antalet utestående aktier. P står för price dvs aktiekursen och E står för earnings dvs vinst per aktie.

Om en aktie har en vinst på 10 kronor och en kurs på 100 kronor innebär det ett p/e-tal på 10/100 dvs 10.

Man kan se på global nivå hur de olika P/E-talen ser ut för olika geografiska områden och hur direktavkastningen är för att därmed fokusera på områden där man förväntar tillväxt. Företag ska ha måttliga P/E-tal. P/E-tal räknas på nettovinsten. Se upp med nyckeltalsmanipulation tex avskrivningar och vinstöverföringar för att manipulera nettovinsten.

Exempel på nyckeltal 2013

Amerikanska företag p/e-tal 15
Ryska företag p/e-tal 5
Kinesiska företag p/e-tal 9
Euro Stoxx 600 Deutsche bank höjer prognosen till 375 under 2014, från tidigare prognosen 345, vilket innebär ett kollektivt p/e-tal på 13,5