Alternativa investerings strategier

0

Alternativa investeringsstrategier omfattar globala hedgefonder. Det går att bygga robusta och diversifierade portföljer genom löpande förvaltning av alternativa investeringar.

Traditionella investeringsstrategier

Den traditionella investeringsstrategin består av portföljvalsteori och Capital Asset Pricing Model, CAPM.

Vad är portföljvalsteori?

Modern portföljvalsteori förespråkar diversifiering vilket innebär att investeraren sprider sina investeringar för att nå högsta möjliga avkastning givet en viss risknivå. Modellen som utvecklades av Harry Markowitz 1952 och handlar om diversifiering. Denna teori visar bästa möjliga förväntade avkastning för en viss given risknivå. Investerare som vill ta så lite risk som möjligt kan diversifiera sin portfölj och därmed sprida risken.

Markowitz menade att aktiens risk består av två delar, den systematiska och den
osystematiska risken. Den systematiska risken som är marknadsrisken beror på exempelvis
konjunkturläget, som inte går att diversifiera bort. Den osystematiska risken är den
företagsspecifika eller unika risken som går att minimera. Detta kan ske genom att
lägga till fler aktier till portföljen. Tillsammans bildar dessa två risker den totala risken, det enda
sättet att minska den totala risken är att minska den osystematiska risken

Det finns flera alternativa investeringar som:

  • Digitala valutor
  • Samlarobjekt exempelvis mynt, frimärken, sällsynta bilar
  • Fastigheter
  • Skog
  • Viner
  • Konst
  • Crowdfunding
  • Energinvesteringar
Share.

About Author

Daniel Larsson är analytiker frilansskribent, civilekonom och skriver om wealth management, kryptovalutor, aktier och aktiehandel. Han äger företaget Expandtalk.se och expertområdet är inom digital marknadsföring inom techindustrin och cybersecurity som han jobbat med över 20 år.

Comments are closed.