Browsing: Aktiemarknad

Om aktiemarknaden, finansiella nyheter och aktietips

Aktieanalys Canslim metoden
0

CAN SLIM Metoden

Den amerikanska föreningen för enskilda investerare kallas CAN SLIM (C-A-N-S-L-I-M eller CANSLIM) som var en framgångsrik…