Browsing: Insider

Vad är en insider?

En insider är en person som ingår i en grupp med tillgång till hemligheter, ofta någon som har i avsikt att använda hemligheterna på olovligt sätt. En insider har informationsövertag och har mer information än andra på marknaden. Man hittar insiders i bolagets ledning och bland styrelseledamöter. Artikel vad är en insider.

Vad är en expertnätverk?

Expertnätverk är nätverk som ofta har extremt bra information om bolag. Läs mer om expertnätverk.