Browsing: Investering

Investeringar och institutionella investerares ökade inflytande har inneburit att traditionella värderingar som lönsamhet per aktie (earnings per share, EPS) och avkastningsmått på effektivitet har ersatts med cash flow baserade metoder.

1 2