Browsing: Investering

Investeringar och institutionella investerares ökade inflytande har inneburit att traditionella värderingar som lönsamhet per aktie (earnings per share, EPS) och avkastningsmått på effektivitet har ersatts med cash flow baserade metoder.

Aktieanalys Canslim metoden
0

CAN SLIM Metoden

Den amerikanska föreningen för enskilda investerare kallas CAN SLIM (C-A-N-S-L-I-M eller CANSLIM) som var en framgångsrik…