Vad är ett courtage?

Vad är courtage?

Definitionen på courtage är den handelsavgift som en fondkommissionär eller bank debiterar sin kund vid handel med värdepapper exempelvis vid aktiehandel.

Vad är kostnaden för courtage?

Kostnaden för courtage och avgifter är mycket olika beroende på vilken fondkommisionär eller handelsplats du använder. Courtaget innehåller hos de flesta kommisionärerna vanligtvis en procentuell andel och en fast miniminivå. Det är vanligt med minimicourtage vilket innebär att det inte blir lika billigt om du handlar för mindre summor.

Det courtage du betalar beror på vilket villkor din depå omfattas av och om du handlar frekvent så kan du spara mycket pengar att se över dina courtagekostnader. Du har bra förhandlingssits om du gör många affärer varje år, gör stora affärer och har ett stort konto på din depå. Ofta har de ett minimicourtage på 0-100 kronor och en procentuell andel som varierar. Tidigare var courtaget i USA reglerat av staten.

Du har nätmäklare och banker som:

  • Handelsbanken
  • SEB
  • Mangold
  • Nordnet
  • Avanza
  • Skandiabanken
  • Swedbank
  • SEB
  • Aktieinvest
  • Danskebank

 

Synonymer

Synonym: handelsavgift
Begreppet är skapat från det franska begreppet för mäklare och mäklarfirma, courtier respektive société de courtage.
Böjningar: courtage, courtaget.