Dollar – försvagningen av dollarn 2018

0

Sedan slutet av andra världskriget, USA: s andel av den globala produktionen sjunkit från nästan 30% till ca 18%, men trots det behåller den amerikanska dollarn sin dominerande ställning som världens reservvaluta-och med en solid marginal. Den amerikanska finansministern Steven Mnuchin sa i januari 2018 på det ekonomiska toppmötet i Davos välkommnade en svag dollar som han tycker stärker USA och förstärker handel och möjligheter.

Det finns flera USA specifika faktorer som kommer fortsätta pressa dollarn

  • Skattereformen i USA som kommer stimulera ekonomin
  • Ekonomin som växer
  • Mycket kontanter som finns i omlopp och som ska placeras
  • Handelsbalansunderskotten som kommer fortsätta växa
  • Budgetunderskottet som kommer fortsätta växa

Dollarfallet under 2017

Dollarn hade en försvagning under 2017 och gjorde sitt sämsta på 14 år. Under 2017 sjönk dollarn med mer än 9%. Många valutastrateger på fortsatta nedgångar för dollarn trots skattesänkningar och finanspolitiska stimulanser. De valutor som stärkts mot dollarn är bland annat euron och det brittiska pundet och investerare har gynnat euron kontra dollarn under större delen av 2017.

Utvecklingen sker i tillväxtländerna

Många inte minst inom BRIC:s länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika) börjar ställa sig frågan när det kommer att förändras? BRICS har skapat en egen utvecklingsbank (NDB) vilket fått rätt mycket publicitet. Kina har också skapat nya Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) och landets andel av världens BNP ligger på cirka 16% (strax bakom USA) och tillväxtmarknaderna står för cirka 60% av den globala produktionen.

Det är framförallt Ryssland som vill kringgå dollarn eftersom man är pressade kring frågor kring penningtvätt av IMF. Från ett geopolitisk perspektiv utvecklar Kina och Ryssland en rubel-Yuan swap som man förhandlat fram mellan den ryska central banken och folkets Bank of China. Ryssland har enligt Putin inte för avsikt att bli av med den amerikanska dollarn, eftersom valutan används i stor utsträckning i internationell handel och bland företag men de har ökat den ryska guldreserven för att minska riskerna och sålt ut 90% av sina dollarreserver.

”Washingtons användning av betalningssystem för politiska ändamål undergräver den amerikanska dollarn som en global valuta. När det gäller våra amerikanska partners begränsningar, inklusive de som finns på dollar transaktioner, tror jag är ett stort strategiskt misstag. Genom att göra det underminerar de förtroendet för dollarn som reservvaluta.”

– Vladmir Putin, RT Times juli 2018 på BRICS möte

Europa och dollarn

Centralbankssystemet fungerar hackigt och eftersom Europa går överraskande bra och växer tar investerare tar hem valutor från USA. Ränteskillnaderna mellan USA och Tyskland är väldigt stora. Euron har varit underviktad under senaste åren och nu ändrar stora ändrar sina placeringar.

Kryptovalutor kan skapa nya möjligheter

Flera länder skapar sina egna valutor som alternativ till de traditionella FIAT valutorna. Vi har tex sett kryptorubeln och den digitala kronan i Sverige som fortfarande är på experiment fasen. De bygger på blockchain teknik.

Parallellt sker en utveckling av öppna valutor som Bitcoin, Ripple och Ethereum. En valuta som Bitcoin skulle kunna överbrygga mellan olika valutor kan ha stora fördelar vid eventuella krig där nationella valutor kan bli värdelösa. Man skulle kunna tänka sig att man skapar valutakorgar som inkluderar digitala valutor.

Råvarupriserna sätts i dollarn
Samtidigt sätts råvarupriser i dollar för råvaror som olja, guld, koppar, nickel och silver och även dessa marknader påverkas av en valutaförsämring.

Share.

About Author

Daniel Larsson är analytiker frilansskribent, civilekonom och skriver om wealth management, kryptovalutor, aktier och aktiehandel. Han äger företaget Expandtalk.se och expertområdet är inom digital marknadsföring inom techindustrin och cybersecurity som han jobbat med över 20 år.

Comments are closed.