Insiderinformation

Insiders

Vad är en insider?

En insider har informationsövertag och mer information än andra. Man hittar ofta insiders i bolagets ledning, i tjänster som har spjutspetskompetens och bland styrelseledamöter. På insiderlistor kan man se ifall insiders själva har valt att investera i ett bolag eller om de har valt att avstå eller om de rent av säljer aktier i bolag de är verksamma i. Det har visat sig vara lönsam att övervaka handelsbeteende hos företagsledare, chefer och stora aktieägare i företag där de är registrerade som ”insiders”. Alla insiders har plikt att rapportera till finansinspektionen (FI).

Utöver att följa insiderlistor på FI kan man komplettera det genom intensiv konkurrensbevakning exempelvis genom att följa företagsledare med Google Alerts och andra elektroniska mätvärden.

Dataskydd mot illegala insiders som agerar på Darknet

Utöver de registrerade insiders som finns kan en insider även vara en missnöjd medarbetare som skapar en persona på en darknet marknad och erbjuder sig att sälja företagets immateriella egendomar eller tillgångar till arbetsgivarens nätverk. Allt fler ser risker kring denna typ av insiders i branscher där det finns stor andel FOU och immateriella tillgångar exempelvis läkemedelsbranschen.


 

Läs om svenska insiders på Finansinspektionens hemsida
http://insynsok.fi.se

Insiderinformation från USA.
Insiderinsights.com

Expertnätverk
Expertnätverk är en företeelse som analyserar olika företag och som ligger i gråzonen kring insiderhandel.
Läs mer om expernätverk