Vad är leverage

0

Vad menas med leverage?

Med leverage (sv=hävstång) menas at låna pengar från mäklare eller banker för investeringsändamål. Genom att använda olika finansiella instrument eller lånat kapital kan man öka den potentiella avkastningen på en investering. Hävstångseffekt kan också avse skulder användas för att finansiera tillgångar. När man hänvisar till något (ett företag, en fastighet eller en investering) som ”högt belånat” betyder det att man har mer skulder än eget kapital.

Det är en teknik som används för spekulativa investeringar och innebär betydande risker. Genom leverage blir det stora svängningar i värdet av den underliggande investeringsportföljen.

Vad är skillnaden mellan hävstång och marginal
Även om begreppen är sammankopplade eftersom båda omfattar upplåning är leverage och marginal inte synonymer. Marginalen är en form av skuld eller lånade pengar som används till att investera i andra finansiella instrument. Kort sagt, kan du använda marginal för att skapa en hävstång.

Share.

About Author

Daniel Larsson är analytiker frilansskribent, civilekonom och skriver om wealth management, kryptovalutor, aktier och aktiehandel. Han äger företaget Expandtalk.se och expertområdet är inom digital marknadsföring inom techindustrin och cybersecurity som han jobbat med över 20 år.

Comments are closed.