Optioner – Vad är optioner?

file6931283873173En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Optioner ör riskfyllda högriskprodukter med kraftiga hävstångseffekter, men du kan också använda optioner för att minska din risk genom att köpa optioner eller ställa ut optioner.

Om du utnyttjar teckningsoptioner kan du antingen få interimsaktier eller vanliga aktier direkt och det går att få avkastning på en stillastående marknad.

Man skiljer mellan köp optioner och sälj optioner.

Hos Nasdaq OMX kan du köpa standardiserade OMX-optioner både köp och sälj optioner. OTC-optioner är onoterade skräddarsydda optioner. Det finns också teckningsoptioner.

En säljoption innebär att du har rätten, men inte skyldigheten , att sälja dina aktier till ett bestämt pris. Den som utfärdar en säljoption blir skyldig att köpa aktien till lösenpriset. Om aktien ligger över lösenpriset används inte optionen och den som utfärdat säljoptionen har tjänat på premien. Om kursen däremot har sjunkit under lösenpriset vill innehavaren utnyttja säljoptionen och du som köper säljoptionen förlorar pengar.

En köpoption innebär att du för en premie har rätten att köpa en aktie för 70 kronor som idag står i 60 kronor. Om aktien stiger över lösenpriset kan du använda din rätt att köpa och gör då en vinst på mellanskillnaden. En köpoption ger köparen av optionen en kraftig hävstångseffekt om aktiekursen går upp.

Binära optioner

Många företag handlar med binära optioner. Finansinspektionen har gått ut och varnat för binära optioner då det finns många oseriösa företag inom den här nischen.

Hur fungerar personaloptioner?

Personaloptioner är vanligt incitive program i olika typer av företag för att knyta kompetens till bolagen. Inte sällan är personaloptioner lönsamma speciellt ifall de tecknas i samband med en börsintroduktion på någon börs.

För de som tecknar personaloptioner är det viktigt att även ta i beaktande skatteeffekten av vinsten när man löser ut optionerna.