Strukturerade produkter

Definitionen på strukturerade produkter. Vad menas med strukturerad produkter?

Strukturerade produkter är finansiella instrument vars avkastning helt eller delvis är beroende av utvecklingen i flera andra instrument eller tillgångar.
Avkastningen i en strukturerad placering är knuten till en eller flera marknader och det finns olika placeringsformer. Strukturerade placeringar är samlingsnamnet för en mängd olika värdepapper.

Vad är risken med strukturerade produkter?
Du kan skapa skräddarsydda risk eller avkastningsprofiler och de finns med eller utan kapitalskydd. Strukturerade produkter har en högre risk än tex räntefonder.

Exempel på strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett samlingsnamn där det finns olika finansiella placeringar men de består oftast av en derivat och obligationsdel. Löptiden är ofta förutbestämd.

En bank kan vara emittent för en strukturerad produkt och emittenten ger ut produktinformation ofta i samarbete med en värdepappersbolag.