Teknisk analys – vad är teknisk analys?

tekniskanalys

Vad innebär teknisk analys?

Teknisk analys är ett begrepp som används för att prognostisera hur en aktie kommer gå baserat på historiska data som prishistoriken och volym i kursutvecklingen av aktien. Oftast ser vi på prisutvecklingar med hjälp av olika typer av grafer. Syftet med den tekniska analysen är att se rörelsen i aktien och förutspå hur enskilda aktiekurser och index kommer gå i framtiden.

Historik
Liknande metoder för teknisk analys har använts sedan 1600-talet på de holländska och franska marknaderna men brukar tillskrivas Homma Munehisa som använde metoden under 1700-talet.


Skärmdump från MetaTrader 4 som är gratis att ladda ner.

Metoder som används vid teknisk analys

 • Candlestick formationer där man ser handlen under olika tidsperioder som dag, vecka och månad
 • Dow theory som förutspår marknadstrender och olika index som skapades av Dow Jones. Han var med och skapade föregångaren till Dow Jones Industrial Average (DJIA) som ursprungligen var med i hans nyhetsbrev. Dow Jones var ursprungligen en journalist som startade The Wall Street Journal. Teorin anses fortfarande vara en av de mest tillförlitliga metoderna för att mäta trender på aktiemarknaden. Teorin avgör också om det är en bull eller bear trend. Läs mer
 • Gann hjulet (Gann Wheel) av WD Gann används för att se när marknaden ändras
 • Livermore systemet av Jesse Livermore som var verksam i de viktigaste aktie och råvaruaffärea under 1910 till 1940-talet. Livermore tog endast positioner i riktning mot den stora trenden.
 • 80/2o analys är en trading strategi av Linda Rasche och Laurence Conors.
 • Wyckoff diagram av Rickard Wyckoff
 • Volym indikatorer av Bill Williams
 • RSI
 • Bollingerband

Candlestick formationer

Candlestick (svenska Ljusstake diagram) är bland de viktigaste verktygen för trading. De är en typ av finansiella diagram för att spåra rörelsen av värdepapper. Metoden används för att bla se pristrender och hitta mönster. Varje candlestick representerar vanligtvis en dag, Mönster bildas över en period av en till fyra veckor.

Bullish (hause) signalerar ett köptillfälle
Över tid har ljusstakar mönster och har namn som

 • Hammer (Hammare)
 • Inverted hammer (inverterad hammer)
 • Dragonfly doji
 • Bullish spinning top
 • Bullish kicker
 • Bullish engulfing
 • Bullish harami
 • Piercing line
 • Tweezer bottom.
 • Morningstar (morgonstjärnan)
 • Bullish abandon baby
 • Three white soldiers
 • Three line stroke
 • Bullish bat-pattern – en zon där priset med stor sannolikhet ändras – det finns både bullish bat och bearish bat

Bearish signalerar säljtillfälle
Bearish indikerar ett säljtryck:

 • Bearish Abandoned (Baby (Baisse övergivna Baby)
 • Engulfing, Bearish (Omvärvande, bearish)
 • Harami, Bearish (Harami, Bearish)
 • Dark Cloud Cover (Mörka molntäcket
 • Evening Star (aftonstjärnan)
 • Shooting Star (shooting star)
 • Bearish bat

Läs mer om olika candlesticks

Mönster

 • Mönster i diagram (trender, tapp, trendlinjer, luckanalysT30 mönster) >Läs mer
 • Fibonacci kanal

Ladda ner presentation från Slideshare om teknisk analys

bild

Trendanalys

Trendanalys är ett av de viktigaste områdena inom teknisk analys för att avgöra riktningen av en tillgång. Trender är baserade på principen om högre toppar, högre bottenrekord (för en uptrend), lägre toppar och lägre dalar. De kan ha olika tidshorisonter och vara inbäddade i varandra precis som fraktaler. Vissa trender kan vara säsongsbetonad medan andra är en del av större cykler. Trendanalys kan göras med hjälp av trendlinjer och genom att se på horisontella prisnivåer eller zoner som har olika stöd och motstånd.

Elliott Wave teorin

Elliott Wave-teorin är en av de mest accepterade och utbredda formerna av teknisk analys. Den beskriver den naturliga psykologin på marknaden som yttrar sig i vågor. Fokus i Elliott waves är att priserna växlar mellan impulsiva faser och korrigerande faser. I sin mest grundläggande och enkla form innehåller impulserna 5 lägre grad av vågor och korrigeringarna innehåller 3 lägre grader av vågor. Elliott vågor är fraktala och underliggande mönster är konstanta. 5 + 3 vågorna definierar en komplett cykel. Vågorna kan bilda olika mönster som diagonaler, utökade flats, sicksack korrigeringar och trianglar.

Facebook grupp om teknisk analys

En bra Facebook grupp kring teknisk analys där du kan se hur andra utför tekniska analyser och få feedback och input på dina egna analyser är:
https://www.facebook.com/groups/TAgruppen/

Verktyg för teknisk analys

Klassiska referensböcker kring teknisk analys

Richard W Schabacker
Schabacker var den yngsta finansiella redaktören på Forbes Magazine och den första som började skriva om teknisk analys.

Getting started in technical analysis
Jack D. Schwager.

Technical Analysis of Stock trends” av Robert Edwards och John Magee
Stock Market Theory and Technical Market Analysis” av Charles Dow och William Peter Hamilton