Utbildning för att bli aktiemäklare

Vilken utbildning krävs för att bli aktiemäklare?

Professionella aktiemäklare är inblandade i att köpa och sälja aktier eller värdepapper. Andra liknande yrkesroller är finansmarknadsanalytiker och börsmäklare. De fungerar som medlare, och hålla ett konstant öga på aktiemarknaden och ser investeringsmöjligheter. De utnyttjar aktie marknadens svängningar för att tjäna vinst.

Innan du ens funderar på en karriär inom finansbranschen kräver yrket en viss nivå av kompetens och kunskap som du kan lära dig. Ekonomiproffs förväntas organisera, analysera och tolka numeriska och finansiella data. De förväntas komma fram till välgrundade beslut utifrån de uppgifter de har. De bör vara noggranna och visa uppmärksamhet på detaljer.

Aktiemäklare måste utföra olika analytiska bedömningar såsom teknisk analys, finansiell analys, och därmed identifiera de aktier eller värdepapper, där man kan få maximala chanser att få vinst med minimal risk. Det förväntas också att deras muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter är över genomsnittet, eftersom de kommer presentera data och information till andra. Att ha kunskap om ekonomisk och ekonomisk historia, praxis, lagar, trender samt att ha ekonomi-och redovisnings bakgrund är ofta en fördel.

En aktiemäklare, fondmäklare, börsmäklare eller kapitalförvaltare har ekonomutbildning. Olika länder har olika krav på certifieringar för aktiehandel som aktiemäklare. I Sverige har många aktiemäklare civilekonomexamen eller civilingenjörs utbildning och i många fall krävs även en utbildning från Swedsec som sköter finansiell licensiering. Många kommer in på banker eller något annat finansbolag och börjar sin bana som trainee.

Swedsec licens – licensierad aktiemäklare

Alla rådgivare, mäklare, kapitalförvaltare som är anställda i SwedSec anslutna företag kan bli licensierade. I kurser läser man finansiell ekonomi. Vem som helst avlägga testet och få ett intyg om detta vid godkänt resultat.

Antalet anställda på finansmarknaden med SwedSec-licens (exempelvis rådgivare, förvaltare, analytiker, mäklare, försäkringsförmedlare etc) har ökat under 2012. Den 30 juni var antalet licensierade 9 655 stycken, vilket motsvarar en ökning med drygt 5% på årsbasis.

Hur kan man bli trader och investerare

För att bli trader måste man förstå ta till sig övergripande mål som:

 • Marknad och idegenerering exempelvis kring aktiehandel och valutahandel
 • Fundamental och teknisk analys
 • Psykologiska faktorer, riskmanagement och live trading

Finanskurser och matematiska modellerna inom finansområdet

De kvantitativa finansmetoder använder olika matematiska metoder vilket inkluderar kalkyl och fler variabelanalys, olika typer av optimeringar som begränsad och obegränsad optimering, linjär algebra. Man använder matematiska modeller inom olika finans områden såsom ränte-, optioner och derivat, portföljoptimering, och kvantitativ riskhantering.

Exempel på studiemoment

 • Funktioner och inversa funktioner
 • Gränser, derivat, partiella derivator och kedjeregeln
 • Integraler och multipla integraler, ändra ordningen på differentiering och integration
 • Approximationer Taylor serien
 • Newtons metod
 • Lagrangemultiplikator metod
 • Vector och matrix aritmetik, determinanter, egenvärde-egenvektor nedbrytning, singulärvärdesuppdelning
 • Numeriska metoder för optimering

Coursera har en online utbildning inom detta som är gratis att anmäla sig till.