Vår investerings och aktieportfölj 2018

0

Här är vår aktieportfölj 2018 och aktier som vi tror på. Vi uppdaterar sidan fortlöpande och vi noterar även saker som vi anser vara risker exempelvis soliditet och försäljningsminskningar.

Större svenska bolag

Vi väljer framförallt stabila bolag och Undviker bolag som HM, Telia, Eniro och Ericsson där vi ser större risker.

Astra – Ett av de bolagen med högst börsvärde på svenska börsen och ett PE/Tal på 24,85

Investor B har utvecklats med 31% under 3 års sikt och 9,77 under det senaste året. Bolaget har ett P/E tal på 5,29 och handlas med bra substansrabatt på ungefär 25%. Under hösten en hel del positiv insiderhandel.

Swedish Match har utvecklats 33% under 3 år. P/E tal på 18,57. Under våren och sommaren 2017 var det positiv insiderhandel.

Holmen – skogsbolaget har ökat med 60,77% på tre år och 14% under årets sista 3 månader. P/E tal på 20,67%. Väldigt låg volym med insiderhandel under 2017.

SCA – har ett lågt P/E tal på 0.42 och är ett bra substansbolag med Norra Europas största skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark vilket motsvarar 5% av Sverige. Under sommaren 2017 knoppade de av Essiity (tidigare SCA Hygiene).

Boliden – gruvbolaget har utvecklats 123% under tre år och 17,93% under 2017. Företaget har ett P/E-tal på 12%. Även om Boliden terminssäkrar finns det valutarisker om dollarn fortsätter sin bana nedåt. Sveriges geologiska undersökning, SGU, ar fått i uppdrag av regeringen att undersöka vad det finns för möjlighet att i svenska gruvor utvinna råvaror som behövs för energiomställningen, såsom det växande bygget av elbilar. Man spekulerar att det finns sällsynta jordartsmetaller, kobolt, grafen och det prospekteras på litium. Den 20 december köpte styrelsemedlemen Pekka Vauramo 1000 aktier a 275 kronor.

Axfood – Matvarujätten har ökat med 10,41% under 2017. P/E-tal 22.93 och direktavkastning på 3,75. Företaget har en del blankare.

Ratos – företaget har haft en negativ utveckling med -16.92% under 2017. Låga P/E-tal på 5,29 och stora insiderköp på 300 000 postar på kursen 35,61 av Ratos Vice ordförande Jan Söderberg den 21:a december.

Tillväxtbolag

Kring tillväxtbolagen så investerar vi framförallt i mindre tekniktunga bolag inom IT, cybersecurity och hälsovård.

Swedol. Företag som säljer verktyg, elartiklar, maskiner och arbetskläder och de har egna butiker. Målsättning försäljning på 5 miljarder 2020. Har gjort ett listbyte. P/E-tal på 13.16. Från den 2:a januari 2018 flyttas aktien upp från smallcap till midcap. 1500 aktier köptes av CFO:n Irene Wisenborn Bellander i december på kursen 29,6 kr.

Systemair utvecklar fläktar och ventilationsutrustning har utvecklats svagt under 2017 med 3,94% ökning. Från sommaren och fram till vintern har aktien gått kräftgång. P/E tal på 24,89 men efter delårsrapporten den 7:e december har aktien stigit något. Marknadsdirektören för Östeuropa köpte 3300 aktier den 7:e december till kursen 114,5 kr.

Nobina som är ett kollektivtrafikbolag med bussar ökade vinsten kraftigt med 1/3 under Q3 2017 och aktien steg under de tre sista månaderna 2017 med 13,47%. P/E-tal på 9,30. Företaget har börjat testa självkörande bussar i Stockholm vilket har potential att kraftigt reducera kostnaderna på sikt. Under 2017 har flera olika personer gjort insiderköp vilket tyder på att man tror på företaget.

KABE tillverkar husvagnar och husbilar och är en favorit bland de fondbolag som investerar i småbolag. Aktien har stigit 77% på tre års sikt men backade 8,57% under 2017. P/E-tal 11.87%. Direktavkastning 2.87%. Från den 2:a januari 2018 flyttas aktien upp från smallcap till midcap.
En del gåvor har registrerats som insiderköp i övrigt rätt tunnt och även en del avyttringar i bolaget.

Pandox – hotellfastighetsbolag som steg 12,57 under 2017 med ett P/E-tal på 9.01%. Insiderköp av Olaf Guaslå på 50 000 aktier till 148,19 kr i mitten av december.

BE Group är ett svenskt handels- och serviceföretag som arbetar med stål, rostfritt stål och andra metaller. Företaget finns representerat i Polen och Baltikum. Nettoomsättningen under d e första nio månaderna ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Aktiekursen steg med 21,65 under 2017. Insiderhandeln var i mars 2017 ingen insiderhandel under hösten/vintern 2017.

Thule Groupär en industrikoncern som äger ett antal olika varumärken som är relaterade till transportlösningar. Kursen steg med 32,78% under 2017. P/E-tal på 24,08%.

Lammhults Design Group är ett företag som skapar moderna inredningar. Aktien sjönk kraftigt i oktober och har minskat med 28,72% under 2017. P/E-tal på 11.50. Många insiderköp i december av olika personer.

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Aktien har ökat 21,88% under sista kvartalet 2017 och för hela året 34,17%. Från den 2:a januari 2018 flyttas aktien upp från smallcap till midcap. Många optioner till personer i ledande befattningar i december.

Semcon teknikutvecklingsföretag inom ingenjörstjänster och teknikinformationaktien som har gått negativt från toppnivån under sommaren då aktiekursen låg på 66,5 kr. P/e-tal på -14,74% och direktavkastning på 4,68. Styrelseordförande och VD Marcus Grandund har gjort insiderköp i december.

Turnround bolag – kan de ändra trenden?

Chromogenics är ett forskningsintensivt bolag i Uppsala som utvecklar smarta elektrokroma glas. Aktiekursen har sjunkit 76,83% under 2017. Företagets COO köpte på sig 20 000 aktier till kursen 2,02-2,71 vilket publicerades den 21:a december och insiderinköpen har fortsatt i januari 2018.

Etrion. Aktien har utvecklats negativ med 18% under 2017. P/E tal 1,42%.

Quickcool medicinteknikbolag som handlas på aktietorget tappat 63,28% i år. P/E-tal på minus -3,43. Företrädesemission.

Cybertech

Kentima Holding – är kanske börsens lägst värderade aktie och det är lite handel. Företaget jobbar med cybersecurity och har spännande produkter. Konstigt låg värdering in en bransch som växer. Synd att företaget inte marknadsför sig bättre på nätet. I februari 2018 rusade kursen med 40% på en dag och det nya börsvärdet blev på 56,2 milj. kronor. De harett ökat resultat och en årsvinst på 6,1 miljoner vilket innebär att P/E-talet sjunkit kraftigt till 9.2.

Irisity Kameraövervakningsbolaget som lagt till en AI funktion. Aktien steg 14,2% under 2017. Ny VD och stora insiderköp av ledande befattningshavare i slutet av december där VD:n lånat pengar av EPB. P/E-tal -5.52%.

TC Connect utvecklar radiokommunikation och biometrilösningar har utvecklats negativt under 2017.

Svenska Fintech bolag

Avanza Bank Holding – På avanza görs rekordmånga affärer och i december så ökade antalet affärer med 19% jämfört med december föregående år. Företaget tar markandsandelar från bankerna och har betydligt större synlighet än de traditionella bankerna. Avanza kommer att börja slå sig in på bolånemarknaden. Insiderköp av Sven Hagströmer. Tyvärr har företaget väldigt få tjänster kring kryptovalutor utan dessa kan man bara köpa genom certifikat. P/E tal på 26,89.

 

Svenska läkemedelsbolag

Hansa Medical – Läkemedelsaktie som steg 117,9% under förra året och var förra årets kursraket men det finns osäkerhet kring kapitalbehov som annonserat en nyemission och ledningen då den förra VD:n plötsligt avled. För att lyckas måste de få läkemedlet godkänt av amerikanska läkemedelsverket FDA och i sådana fall finns en uppsida. P/E-tal negativt på -54,13%. Vi behåller aktien som vi köpte för 5 kronor!

C-RAD – Utvecklar produkter som används inom radioterapi mot cancer. Norrlandsfonden har överlåtit aktier. insiderköp. Negativt P/E-tal på -50,70.

Lidds – läkemedelsföretag som lanserar Nanozolid. Resultat från andra prekliniska genomförbarhetsstudier väntas under det första kvartalet 2018. Aktien har ökat med 144% under 2017. P/E-tal på -42,34.

Gabather är ett Lund baserat bioteknikbolag och aktien har sjunkit med 53,43% under 2017. Företrädesemmission i december.

Immunicum forskningsbolag som handas på Aktietorget som har gått kräftgång under 2017 och sjunkit 51%. Patent för Iodocarb och perklorat i Israel används för KOL patienter och kronisk bronkit. Flera mindre insiderköp i december.

Pharmalundensis aktien sjönk 21% under 2017. P/E-tal på 11.35

Idogen bioteknikbolag som är specialiserade på vaccin och teknologiplattform för cellterapi. Har fått patent i USA. Aktiekursen sjönk 65,36% under 2017. P/E-tal – 3,58%. Läs mer om företaget

Arjo – medicinteknikbolag som är specialiserade på produkter för äldre en avknoppning från Getinge. Flera insiderköp

ScandiDos som är specialiserade på radioterapi inom cancerområdet har stigit 82,69% under 2017 men sjönk 11,86 under sista kvartalet pga minska omsättning och marginal och i samband med dippen har många insiders köpt på sig.

Biotage medicinteknikbolag som utvecklades 91,79% under 2017. P/E-tal på 45,77. Valutarisker i pund och dollar.

MediRätt. Medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för läkemedelshantering i hemmet och marknadsför produkten Dosell och patent i USA och Europa. Aktien har stigit 46,30%. P/E-tal -17.23.

SpectraCure är medicinteknisktbolag som är specialiserade på cancerbehandlingar. P/E-tal på minus – 85,92%. Aktien har stigit med 551% i år men sjunkit sista månaden med 18,25%.

Energibolag

Vi räknar med att förnybara energikällor tar marknadsandelar på sikt.

Eolus Vind har medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. Aktiekursen for upp som en raket sista handelsveckan 2017 och steg med 18,40% efter att ha lagt en order på 74 vindkraftverk hos Vestas. På ett år var utvecklingen 20.33. P/E-tal 28,04.

Vestas Wind Systems – danskt vindbolag som har gått upp och ner på börsen mycket beroende på amerikansk politik. På ett år har kursen tappat 4,65% men aktiekursen återhämtade sig den sista månaden med 9,42%. P/E-tal 13.36%.

SeaTwirl Vindenergi till havs. Aktien har sjunkit 57,36% under 2017. Insiderköp i slutet på 2017. IPO priset låg på 40 kr.

Råvaror

Råvaror är ofta en bra aktieplacering på en orolig marknd. Det finns däremot frågetecken kring många råvarubolag då dollarn har ett väldigt stort inflytande på priserna. Dollarn är i slutet av 2017 rekordlåg.

Filo Mining Corp negativt P/E-tal på -14,70%. Aktien har stigit med 54,56% under 2017. Vd gjorde insiderköp i december.

Zinc One Resources – Vancouver baserat företag specialiserat på zink.

Statoil

IAMGOLD Corp

Kinross Gold Corp

Spelbolag

Spelbolag har ofta IT-fördelar som traditionella bolag inte har vilket man kan se i tillväxt och lönsamhet. Att sälja fler tjänster eller produkter är enklare än för ett traditionellt bolag. Många ”svenska” spelbolag är stationerade på Malta, med låg skatt, men deras situation kan påverkas i samband med Brexit. Man väntar på en reglering i Sverige där spelbolag troligvis kommer få ansöka om licens.

Net Gaming – gick väldigt bra under 2017 och ökade 82,19%. P/E-tal på 25,43. På tre år har värdet ökat 1900%. Under de sista 3 månaderna har aktien backat 20%. Bolaget äger Casinotop10.net

Angler Gaming har stigit 128% under 2017 och de har ett P/E-tal på 24,20&. Företaget använder Betsons plattform.

Kindred Group. Aktievärdet ökade 37,23 under 2017. P/E tal på 25,47% och en av de mest ägda aktierna på Avanza.

Ubisoft Entertainment SA – ett av världens största spelbolag med många bra titlar.

NVIDIA Corp – är ett bolag som säljer grafiska processorer – många av dessa används för spel men även för mining av kryptovalutor som Bitcoin.

Amerikanska läkemedelsbolag

CRISPR Therapeutics – aktien har stigit med 16,85% under 2017. CRISPR tekniken handlar om genredigering dvs att modifiera gener. Genbaserade läkemedel är en helt ny typ av industri som kommer att växa.

Övriga amerikanska läkemedelsbolag som är intressanta:
AbbVie Inc – forskning och 70 kliniska program inom biomedicin, immunologi och virologi

Alnylam Pharmaceuticals Inc – biomedicinskt bolag som jobbar med genetiska RNAi mediciner. Har mer än 20 kliniska studier.

AveXis Inc
– genterapi

Spark Therapeutics – genterapi

Bruker Corp – medicinska verktyg för att diagnosticera på molekylär nivå

Vertex Pharmaceuticals Inc – globalt bioteknologiskt bolag baserat i Boston som jobbar med Crispr/CAS9 och har 2/3 av de anställda inom forskning.

MiMedx Group Inc biotech bolag som jobbar med hudvävnader.

Johnson & Johnson – ett av världens största läkemedelskoncerner som är verksamma inom wellness och hälsa

Regeneron Pharmaceuticals Inc – biotech bolag inom genetik. De arbetar med livshotande sjukdomar som cancer och har 6 behandlingar som är godkända av amerikanska läkemedelsverket FDA. Varumärke VelociSuite.

Ultra Beauty Inc – USA:s största skönhetsretailer

Natural Health Trends Corp

Marijuana nischen

Rekreation cannabis är en $6 000 000 000 industri som beräknas nå $50 000 000 000 i legal årlig försäljning 2026.
WeedMD Inc – inriktad på marijana som håller på att legaliseras som läkemedel.
Aurora Canabis – Kanada

Tech jättarna

Techjättarna är under politisk press då de blivit väldigt stora och i det närmaste blivit monopolföretag. Exempelvis vill Trump att den amerikanska posten ska ta ut mer pengar från Amazon (i bakgrunden finns en konflikt med Washington Post som ägaren Jeff Bozos äger). Trots politiska risker går de tekniska jättarna bra och de utvecklar ny teknik som AI och machine learning.

  • Amazon.com Inc
  • Alphabet Inc
  • Microsoft Corp
  • Alibaba Group Holding

Övriga amerikanska företag

Orbital ATK
Boeing
Disney, teknisk analys

Aktier och tillgångar vi har sålt 2018

Bitcoin
Vi har valt att sälja av de mesta av våra Bitcoin certifikat i december och kommer börja investera i Bitcoin igen ifall kursen sjunker under 7600 kronor.

SAAB tillhör en av börsens mest stabila bolag och har utvecklats 95% under en 3 års sikt även om aktien sjunkit något under de tre senaste månaderna 2017 och det har även skett en del insiderförsäljningar i november och december. Bolaget har ett P/E-tal på 28,3.

Lyko Group är ett ehandelsbolag som steg 2,78% under 2017. Företaget har varumärken som skönhetssajten Lyko.se och Milk och Bluebox. Företaget hade en soliditet på -54% under 2016.
Styrelseordförande Per Sjödell sålde 10366 aktier för 50 kronor den 22:e december innan det datumet hade flera insiders förvärvat aktier i bolaget i mindre poster. Företaget hade i januari 2017 bra synlighet på Google enligt Sistrix.com vilket troligtvis kommer innebära positiv utveckling för företaget.

PowerCell Sweden -vätgas företag. Kursen minskade med 6,40% under 2017. Negativt P/E-tal på 27,74%. Rätt mycket insiderhandel både köp och avyttringar.

Cybaero utvecklar drönare och obemannade helikoptrar. I december gjordes en företrädesemission för att tillföra mer kapital och de fick in 26,1 miljoner kr. Väldigt intressant nisch men mycket hög risk.

Skanska – Företaget har fått en ny VD med Anders Danielsson utvecklingen på tre år är bara 0,53% och P/E-tal på 13.35. Företaget är starka i USA(39% av sin omsatning) där man kommer satsa mycket på infrastruktur och skattesänkningar. Vad som är oroande är dollarkursen. Direktavkastning 4,85%.
Många insiderförvärv med mindre poster av olika ledande personer i bolaget i december 2017.
I januari kom företaget med en vinstvarning och aktien sjönk och i januari var det många insiderköp kring 173 kronor. Under 2018 har det varit flera blankare i aktien.

Betsson aktien har sjunkit 31% under 2017. Företaget har ett P/E tal på 10,61 och direktavkastning på 7,81%. Kan påverkas av en reglering och många blankare.

SaltX Technology Holding – Är ett innovationsbolag inom energibranschen med patent kring energilagring i salt. Har ett avtal med kinesiska jätten kring vindkraftverk Goldwin som ska publiceras i början på 2018. Aktien steg 87,7% under 2017. P/E-tal är negativt- 59,90. insiderköp. Såldes efter en säljrekommendation från Affärsvärlden där de varnar för omogna affärsupplägg.

Share.

About Author

Daniel Larsson är analytiker frilansskribent, civilekonom och skriver om wealth management, kryptovalutor, aktier och aktiehandel. Han äger företaget Expandtalk.se och expertområdet är inom digital marknadsföring inom techindustrin och cybersecurity som han jobbat med över 20 år.

Comments are closed.